Др сци. мед Сава Стајић

радиолог

Општа болница ЕУРОМЕДИК


Служба за радиолошку дијагностику

 

Факултет – 1983

Магистеријум – 1991

Специјализација – 1994

Ужа специјализација – 1997

 

1. Stajić S. CT peritoneuma , omentuma i mezenterijuma (indikacije, tehnike,priprema i normalan CT nalaz) , Škola CT, MR i PET CT dijagnostike u digestivnim bolestima – knjiga predavanja, april 2010, 479-502.

2. Stajic S.B., Lukic G., Urban V. Lalosevic Dj., Stojanovic M, Djosev M., Peritoneal carcinomatosis in abdominal emergencies: the comparation of US and CT findings by ROC analysis. ECR 2011, EPOS : C-2104.

3. Stajic S.,Lukic G. Peritoneal spread of disease : ROC analysis. ECR 2010, EPOS : C-1517.

4. Stajic S.,Kupresanin S., Ilic L., Vjetrov S., Djordjevic Z., Milanovic D. Peritoneal spread of disease compared by US and multislice CT reports. European Radiology Supplements (ESGAR), 2005 ; 15 (3) : 88.

5. Stajic S.,Kupresanin S., Ilic L., Vjetrov S., Djordjevic Z., Milanovic D. Expert analyzed suspected abdominal and pelvic malignant lesions in multislice CT practice. European Radiology Supplements (ESGAR), 2005; 15 (3) : 89.

6. Stajic S.B., Lukic G. Micro Pure as a new insight into fatty breast images. ECR 2012. C-1383. Scientific Paper. DOI: 10.1594/ecr2012/C-1383.

7. Гашић М, Стајић С, Прванов Д, Лукић Г, Мандић П. Ехотомографске карактеристике бубрега у различитом животном добу наше популације, Општа медицина 2015;21(1-2):19-25.

8. Стајић С., Гашић М., Лукић Г., Милић М. Значај ехотомографије у дијагностици тумора колона. Праксис Медика, 2014. 43(2): 43-46.

9. Bogosavljević I., Gašić M., Filipović T., Mandić P., Đukić-Macut N.,Šaranović M., Stajić S. Značaj ehotomografije u dijagnostičkom algoritmu kod akutnih pijelonefritisa i glomerulonefritisa. Праксис Медика, 2015. 44(4): 11-16.

10. Gašić M., Bogosavljević I., Šaranović M., Stajić S. Značaj kompjuterizovane tomografije u vizuelizaciji patoloških procesa mezenterijuma Praxis Medica, 2015. 44(1): 39-43.

11. Miloš Gašić, Sava Stajić, BiljanaVitošević, Predrag Mandić, Jasmina Ćirić, Dorentina Bexheti, Milan Milisavljević, Zdravko Vitošević. The importance of compression elastography in evaluation of thyroid nodule malignancy. Serbian Archieves, ISSN Online 2406-0895. DOI: 10.2298/SARH161020087G

12. Stajić S., Lukić G. Peritonealni prostor. Kompjuterizovana tomografija abdomena i karlice, Stojanović S. i sar., Medicinski fakultet Novi Sad. 2016. 179-202.

Школа компјутеризоване томографије на Медицинском факултету у Новом Саду, новембар 2003.

Школа компјутеризоване томографије у Београду, у организацији Медицинског факултета у Београду и Радиолошке секције СЛД, новембар 2006.

Европска школа радиологије (ЕСОР) , семинар у Kракову, Пољска , посвећен дијагностици обољења гастроинтестиналног такта и урогениталног тракта, мај 2007.

Европска школа радиологије (ЕСОР) , семинар у Дубровнику, Хрватска, посвеећен дијагностици неуролошких обољења и обољења коштано-мишићног система, октобар 2007.

Школа дијагностике обољења дојке у организацији Центра за континуирану едукацију при Медицинском факултету у Новом Саду, фебруар 2009.

Интернационални семинар са радионицом посвећен дијагностици и лечењу раног стадијума карцинома дојке, у организацији Професора Ласла Табара, Ходмезовашархели, Мађарска, март 2011. и 2012.

Скрининг курсеви дијагностике карцинома дојке Професора Ласла Табара у Барију 2012, Фиренци 2013, Торину, 2017.

Члан ЕЦР од 1999.

Спољни стручни сарадник на Стоматолошком факултету у Панчеву, предмет Радиологија од 2003.г..

Ментор на специјалистичким студијама, област Радиологија, на Медицинском факултету у Београду