Footer

НАПОМЕНА!

Овај сајт је информативно-едукативног карактера. Циљ нам је да особама са проблемима у вези дојке пружимо корисне информације о симптомима и лечењу евнтуалних болести и није намењен да сами изводите било какве медицинске закључке!
Уколико Вам се учини да имате неке од наведених симптома ОБАВЕЗНО се јавите лекару!