ИНТРАДУКТАЛНИ ПАПИЛОМ

Прим. др Милош Почековац

 Др Сава Стајић

Др Јасна Илић

Др Драган Стојановић

Шта су интрадуктални папиломи?

Интрадуктални папиломи дојке су бенигне лезије са инциденцом од око 2-3%(1).
Подељени су у две главне категорије: солитарни (централни) папиломи и вишеструки (периферни) папиломи. Могу бити повезани са дукталном хиперплазијом, атипичном дукталном хиперплазијом (АДХ)  или лобуларном хиперплазијом(2).

Клиничка слика интрадукталног папилома је крвави садржај на брадавици или палпабилна маса иза брадавице код солитарних папилома. Сматра се да је узрок крварења притисак папилома на фиброваскуларну строму што доводи до некрозе, исхемије и на крају крварења.

Солитарни папиломи

Солитарни (централни) интрадуктални папиломи су тумори главних лактиферних  канала, у близини брадавице, који могу да блокирају канале доведећи до њиховог прошерења. Најчешће се јављају код жена од 30 до 50 година. Ове лезије су углавном мање од 1 цм у пречнику, обично од 3 до 4 мм. Повремено, могу бити већи од 4 или 5 цм.

Хистолошки, ови тумори су састављени од вишеструких, грануларних папила, сваки са централнoм фиброваскуларном стромом  покривeнислојем епителних ћелија. Између епителних ћелија и везивног ткива често се види слој миоепителних ћелија

Вишеструки папиломи

Вишеструки папиломи се налазе на периферији дојкe и обично се налазе код млађих жена. Они су најчешћи узрок крвавог исцетка из брадавице код жена старости 20-40 година и углавном се не виде на мамографији због своје мале величине. Могу се открити ултразвучном методом. Галактографија  је најфинији тест, јер су промене мале и непалбалине, али је донекле инвазиван.

Кор биопсијом и хистопатолошком провером потврђујемо дијагнозу. Ексцизија канала дојке је третман избора(3).

Рецидиви папилома су могући и повезани су са присуством пролиферативних лезија дојке (укључујући уобичајену дукталну хиперплазију, атипичну дукталну хиперплазију и лобуларну неоплазију) у околном ткиву дојке. Епителна атипија, чак и коддукталног карцинома ин ситу(DCIS), нема прогностички значај или утицај на исход, када је ограничена на солитарни или централни папилом. Због тога, ако се атипија папилома на ексцизионој биопсији нађе, околно ткиво дојке треба пажљиво испитати за даље праћење пацијента (4)

Према консензусу америчких патолога жене са интрадукталним папиломом имају релативни ризик за рак дојке од 1,5-2 пута за развој инвазивног карцинома током живота (1).

Присуство атипичне дукталне хиперплазије (АДХ) у папилома и околном ткиву дојке повезано је са порастом ризика од рецидива (5) или инвазивног карцинома (6).

Ризик од карцинома дојке је посебно висок (седам пута) код жена са вишеструким или периферним папиломима са атипијом (7,8,9), као и код особа са позитином породичном анамнезом(10).

Лечење интрадукталногпапилома је хируршка ексцизија, заједно са каналом у којем се налази, како би се избегао велики број дијагностичких процедура (11).

P – папилом

Z – зид шупљине

S – петељка полипа

L – лумен шупљине (дуктус) у којој се полип налази

 D – околно ткиво дојке

AM – апокрина метаплазија

Код пацијенткиње верификован ултразвучно, мамографски и магнетном резонанцом интрадуктални папилом. Од раније зна за увучену брадавицу. Након хируршке експлорације није нађен папилом већ је увучена брадавица давала знаке папилома те је учињена реконструкција брадавице. Након поновљеног ултразвучног прегледа налаз је био уредан.

Папилом на брадавици може да се реши лигатуром која након неколико дана отпада заједно са папиломом или ексцизијом у локалној анестезији.

Прикази случајева

Ултразвучни приказ интрадукаталног папилома у женске особе старе 41 годину, негативне породичне анамнезе. Промена се дефинише солидног, хипоехогеног изгледа, локализованог ретроареоларно, интрадуктално. Око папилома уочава се течни анехогени садржај у лумену дуктуса. Учињена кор биопсија , са ПХ верификованим папиломом без атипије.

Слика а,б,в,г,д. Ултразвучни приказ папилома интрадукатално у женске особе старе 38 година, негативне породичне анамнезе. Папилом у ДД ултразвучно се описује у виду хипоехогене , јасно контурисане солидне промене, која већим делом испуњава лумен дуктуса, окружена је анехогеним садржајем интрадукатално. На неким пресецима може се уочити присуство пери и интрапапиларне васкуларизације. Мамографски без јасног издвајања суспектне масе (БИ РАДС ДД 2). Учињена кор биопсија, ПХ добијен налаз са атипијом, у виду атипичне дукталне хиперплазије. Лечење завршено хируршком ексцизијом.

Слика а,б. Ултразвучни приказ папилома у MicorPure техници може помоћи у визуелизацији калцификација, а еластографски може се учинити тестирање отпора уоченог папилома, што може бити од значаја у хируршком одлучивању (лако повишени отпора преко 2 SR).

Слика а,б,в. Ултразвучно папиломи се могу открити и у другим квадрантима дојке (приказани папилом у ДУК ЛД). Промена откривена у особе старе 51.г., са позитивном породичном анамнезом. Папилом тестиран и MicorPure техником уз приказ калцификација, као и еластографски , са лако повишеним отпорима, преко 2 SR. Мамографски се у ДУК ЛД уочава сенка суспектних карактеристика (БИ РАДС ЛД 4). Учињена кор биопсија, ПХ верификован папилом са знацима атипичне лобуларне хиперплазије (АЛХ).  Учињена хируршка ексцизија промене, ПХ потврђен налаз АЛХ, без знакова присуства малигних ћелија.

Слика а,б,в,г. Ултразвучно у особе старе 65 г., са негативном породичном анамнезом откривена промена по типу папилома ретроареоларно у ДД. Промена показује појачану васкуларизацију и више отпоре еластографски (5,4 SR). Мамографски се уочава као слабоинтензивна сенка ретроареоларно у ДД. Учињена хируршка ексцизија и ПХ верификован DCIS.

Слика а,б,в. Ултразвучно у особе старе 60 г., са негативном породичном анамнезом откривене мултипле промене по типу папиломатозе ретроареоларно у ДД. Мамографски се уочава фокална асиметрија ретроареоларно, без издвајања суспектних сенки (БИ РАДС ДД 2).Учињена хируршка ексцизија и ПХ верификована мултипла папиломатоза без атипије.

МОЛИМО ВАС ДА ОВО ИМАТЕ У ВИДУ!

Овај сајт је информативно-едукативног карактера. Циљ нам је да особама са обољењима дојке пружимо корисне информације о симптомима и лечењу болести.
Уколико Вам се учини да имате неке од наведених симптома ОБАВЕЗНО се јавите лекару. Никако НЕМОЈТЕ сами примењивати наведене терапије без претходне консултације са лекаром!

Литература

1. Cilotti A, Bagnolesi P, Napoli V, Lencioni R, Bartolozzi C (November 1991). “[Solitary intraductal papilloma of the breast. An echographic study of 12 cases]”. La Radiologia Medica (in Italian). 82 (5): 617–20.

2. Cyr AE, Novack D, Trinkaus K, Margenthaler JA, Gillanders WE, Eberlein TJ, et al. Are we overtreating papillomas diagnosed on core needle biopsy? Ann Surg Oncol. 2011;18:946–951.

3. Ahmadiyeh N, Stoleru MA, Raza S, Lester SC, Golshan M (August 2009). “Management of intraductal papillomas of the breast: an analysis of 129 cases and their outcome”. Annals of Surgical Oncology. 16 (8): 2264–9

4. MacGrogan G, Tavassoli FA. Central atypical papillomas of the breast: a clinicopathological study of 119 cases. Virchows Arch 2003;443:609– 617

5. Raju U, Vertes D (1996) Breast papillomas with atypical ductal hyperplasia: a clinicopathologic study. Hum Pathol 27:1231–1238

6. Page DL, Salhany KE, Jensen RA, Dupont WD (1996)Subsequent breast carcinoma risk after biopsy with atypia ina breast papilloma. Cancer 78:258–266

7. Song-Hee Han, Milim Kim, Yul Ri Chung, Bo La Yun, Mijung Jang, Sun Mi Kim,Eunyoung Kang, Eun-Kyu Kim, and So Yeon Park– Benign Intraductal Papilloma without Atypia on Core Needle Biopsy Has a Low Rate of Upgrading to Malignancy after Excision- J Breast Cancer. 2018 Mar; 21(1): 80–86. Published online 2018 Mar 23.

8.  Tarallo, V; Canepari, E; Bortolotto, C (June 2012). “Intraductal papilloma of the breast: A case report”. Journal of Ultrasound. 15 (2): 99–101.

9. Lewis JT, Hartmann LC, Vierkant RA, et al. An analysis of breast cancer risk in women with single, multiple, and atypical papilloma. Am J Surg Pathol 2006;30(6):665–672.

10. Schacht DV, Yamaguchi K, Lai J, Kulkarni K, Sennett CA, Abe H. Importance of a personal history of breast cancer as a risk factor for the development of subsequent breast cancer: results from screening breast MRI. AJR Am J Roentgenol. 2014;202:289–292.

11. Niinikoski L, Hukkinen K, Leidenius MHK, Ståhls A, Meretoja TJ – Breast Lesion Excision System in the diagnosis and treatment of intraductal papillomas – A feasibility study- Eur J Surg Oncol. 2018 Jan;44(1):59-66.