Granular Cell Tumor

Овај тумор први пут је описао Абрикософ 1926. године као “granular cell миобластом”, па је по њему и добио назив Абрикософ тумор. Касније је имунохистохемијским анализама показано да је овај тумор највероватније порекла Шванових ћелија. Порекло овог тумора и даље је недовољно разјашњено али експресија Ц100 протеина фаворизује теорију о неуроектодермалном пореклу.

Најчешћа локализација на којој се овај тумор јавља је језик, а може се развити у било ком меком ткиву, и може бити мултифокалан. Око 5-6% ових тумора је локализовано у дојци. Обично се јавља код пременопаузалних жена, чешће црнкиња. Описан је и код мушкараца, али изузетно ретко.

Најчешћа локализација у дојци је горњи унутрашњи квадрант, претпоставља се због богате сензорне инервације кова потиче од грана супраклавикуларних нерава.

Клинички се презентује као чврста, мобилна, безболна маса у дојци, која је најчешће солитарна, али може бити мултифокална. Овај тумор најчешће имитира карцином дојке И то не само клинички већ и ултразвучно и мамографски. Ултразвучно се приказује као солидна маса са постериорним сигналом, а мамографски може да се презентује као стелатна сенка обично без микрокалцификација.

Хистолошки осим чисто бенигних лезија, ови тумори могу бити атипични, али су могући и малигни granular cell тумори и то изузетно ретко. Описано је само неколико случајева.

Следеће карактеристике побуђују сумњу на малигну природу ових тумора: хетерогени сигнал на МР прегледу дојки, регионална лимфаденопатија, тумори већи од 5 цм или нагли раст промене која је присутна дужи временски период, И инфилтрација околног везивног ткива.

Терапија је хируршка, ексцизија тумора до у здраво. Рецидиви су могући код малигних гранулар целл тумора, када је и обим хирургије примерен стадијуму болести уз одговарајуће адјувантно лечење.

IMPORTANT!

PLEASE HAVE THINGS YOU ARE IN THE VID!

This site is informative-educational. Our goal is to provide helpful information on symptoms and treatment of the disease to people with breast disorders. If you feel you have any of these symptoms, please contact your doctor. DO NOT use these therapies yourself without prior consultation with a doctor!
Breast surgeon
Prim. dr Milos Pocekovac
Неизмерно сам захвална Др Милошу, јер ми је скинуо највећу муку коју сам до тад имала у животу.
Милица...