Радиолог

инванзивни карциноми

Интрадуктални папиломи дојке су бенигне лезије са инциденцом од око 2-3%(1). Подељени су у две главне категорије: солитарни (централни) папиломи и вишеструки (периферни) папиломи.

даље

Патолог

инванзивни карциноми

Хаматроми су углавном бенигне промене које представљају зрела али архитектонски непотпуно организована ткива на локализацији која и нормално садржи та ткива.

даље