Самопреглед

дојке

Самопреглед дојки је допунска метода редовном клиничком прегледу који обавља изабрани лекар, гинеколог или онкохирург једном или два пута годишње.

даље

Клинички

преглед

Клинички преглед дојки је темељна дијагностичка процедура која обухвата анамнезу и физикални преглед.

даље

Ултразвучни

преглед

Ултразвук је радиолошка метода која се заснива на примени ултразвучних таласа.

даље

Мамографски

преглед дојке

Мамографија је дијагностичка метода за откривање болести дојке која користи врло ниске дозе рендген (х) зрака.

даље

Магнетна резонанца

Магнетна резонанца дојке користи магнетно поље, радио таласе и рачунар да би се направиле детаљне слике структура унутар дојке.

даље

Биопсија

дојке

Биопсија је једноставан и брз поступак узорковања садржаја цисте за даље анализе.

даље