АТЛАС РАДИКАЛНИХ ОПЕРАЦИЈА У ГИНЕКОЛОГИЈИ

Др Петар Почековац
Др Милош Почековац

Атлас представља обогаћивање малобројне литературе на нашем језику из области оперативне гинекологије, док атлас радикалних операција уопште не постоји. У овом веку визуалне цивилизације неопходно је овако важну материју представити са  што више слика.

Атлас приказује најчешће радикалне операције у гинекологији.

Операције су приказане комбинацијом оригиналних фотографија и цртежа док су остале илустроване само цртежима. Операције приказане само фотографијама су недовољно јасне тако да пратећи цртежи, лишени непотребних детаља, прецизније приказују ток операције.

И поред неопходне потребе постојања одговарајућих атласа добра гинеколошка хирургија и добра хируршка техника могу се развијати само за операционом столом у операционој сали.

5/5