ATLAS RADIKALNIH OPERACIJA U GINEKOLOGIJI

Dr Petar Počekovac
Dr Miloš Počekovac

Atlas predstavlja obogaćivanje malobrojne literature na našem jeziku iz oblasti operativne ginekologije, dok atlas radikalnih operacija uopšte ne postoji. U ovom veku vizualne civilizacije neophodno je ovako važnu materiju predstaviti sa  što više slika.

Atlas prikazuje najčešće radikalne operacije u ginekologiji.

Operacije su prikazane kombinacijom originalnih fotografija i crteža dok su ostale ilustrovane samo crtežima. Operacije prikazane samo fotografijama su nedovoljno jasne tako da prateći crteži, lišeni nepotrebnih detalja, preciznije prikazuju tok operacije.

I pored neophodne potrebe postojanja odgovarajućih atlasa dobra ginekološka hirurgija i dobra hirurška tehnika mogu se razvijati samo za operacionom stolom u operacionoj sali.

5/5