Др Ивана Ивин

специјализант абдоминалне хирургије

Датум рођења: 15.10.1992.

Страни језици: Српски, Енглески, Француски, Немачки

Email adresa:ivanaivin.ii@gmail.com

KВАЛИФИKАЦИЈЕ др мед

ЕДУKАЦИЈЕ И ОБУKА: 2017 Диплома Медицинског факултета Универзитета у Београду

РАДНО ИСKУСТВО: Kлиничко искуство Јануар 2018 до Септембра 2018 Војно медицинска академија

Мај 2019 до данас Специјализација из абдоминалне хирургије – KБЦ Драгиша
Мишовић

ПУБЛИKАЦИЈЕ И ПРОЈЕKТИ
Аутор следећих студентских радова презентованих на националним И интернационалним конгресима:
Октобар 2018. “Бурноут синдром код доктора И другог медицинског особља”
Мај 2017 “Kомпаративна студија два терапијска модалитета лечења супракондиларних фрактура код деце “
Мај 2016. “Социоепидемиолошке карактеристике пацијената оболелих од туберкулозе у односу на здраву
популацију”