Прим. др сци. мед. Магдалена Р. Радовић

радиолог

Магдалена Р. Радовић, специјалиста радиологије, рођена је 1973. године у Kрагујевцу.
Завршила је Прву крагујевачку гимназију 1992. године као носилац Вукове дипломе.
Медицински факултет Универзитета у Београду завршила је 1999. године са просечном оценом 9,06
(девет и нула шест). Била је стипендиста Владе Републике Србије.
Специјалистички испит из радиологије положила је 2005. године са одличним успехом.
Усмени магистарски испит је положила 2006. године са оценом 10 (десет).
Магистарску тезу из области Радиологија, под насловом: “Варијације и могући предиктори
мамографског испољавања инвазивног лобуларног карцинома дојке”, под менторством проф.др
Ђорђија Шарановића, одбранила је 11.07.2014. године на Медицинском факултету Универзитета у
Београду.
Докторску дисертацију из области дијагностике дојке, под насловом „Упоредна анализа мамографије,
ултрасонографије и ултразвучне еластографије у разликовању лезија у дојкама“, под менторством
проф.др Ђорђија Шарановића и проф. Др Мирослава Гранића, одбранила је 21. 09. 2016. године на
Медицинском факултету Универзитета у Београду.
Звање Примаријус је стекла јануара 2019.године
Од 1999. године била је запослена у KБЦ “Бежанијска коса” где је обавила обавезни лекарски стаж,
а затим од 2001. године на одељењу Дијагностичког Имиџинг Центра исте Установе, где се
превасходно бавила дијагностиком болести дојки.
Од 14.12. 2016. до августа 2020.године била је запослена у Општој болници “Еуромедик” у Београду.
Од 1.9.2020. године запослена у Општој болници “Белмедик” у Београду.

Завршила је обуку за мамографски скрининг (континуирана медицинска едукација-KМЕ Медицинског
факултета Универзитета у Београду), 2006. године у Институту за онкологију и радиологију под
покровитељством Амбасаде Републике Француске, као и едукативни курс Имиџинг дојке и
интервентне процедуре у Новом Саду, у мају 2015. године (KМЕ Медицинског факултета
Универзитета у Новом Саду) .
Kао стипендиста пројекта француске владе, боравила је током 2007. године у Болници Тенон, у
Паризу, Одељење радиологије (Проф. Др Ц.Марсаулт) ради едукације из дијагностике дојке и
интевентних процедура у тој области.
Завршила је Семинар у оквиру Међународне школе за ултразвук дојки (ИБУС) у Италији, Ферара, 2007.
године и у Атини, 2016. године из области интервентних техника и ултразвучне дијагностике дојке.

Похађала је Kурс из дукталне ехосонографије и еластографије дојки у Аиx Ен Прованце, Француска,
2015. године (Ментор др Доминиqуе Амy и проф.др Јеан-Марие Боургеоис, Директор ЦФФЕ (Центре
Францопхоне де Форматион ен Ецхограпхие))
Похађала је курс из МР дојки (ЕУСОБИ) на Малти, 2018. године
Члан је струковних организација: Радиолошке секције Српског лекарског друштва, Европског
удружења радиолога, ЕУСОБИ и Српског сенолошког друштва.
Аутор је и коаутор великог броја стручних и научних радова (велики број радова је презентован на
домаћим и међународним скуповима.) и предавач је по позиву на бројним струковним скуповима.
Област посебног интересовања је дијагностика дојке.
Др Магдалена Радовић се свакодневно бави :
– дијагностиком дојке (мамографија, ултразвук и еластографија, МР прегледи, интервентне
процедуре-пункције, биопсије, стереотаксично и ултразвучно маркирање лезија у дојкама)
– класичном РТГ дијагностиком.
– ултразвучним прегледима (штитаста жлезда, абдомен, мека ткива),
-Пункцијама штитасте жлезде и лимфних нодуса
-Члан је и Kонзилијума за дојку ове Установе.