"Сагледавајући монографију ”Фиброаденоми и цисте дојке” главних уредника др Милоша Почековца и др Саве Стајића у целини могу да закључим да се ради о веома озбиљном стручном тексту, добро документованом који ће бити од велике користи великом броју лекара различитих поља делатности. Са великим задовољством препоручујем стручној јавности да обрате пажњу на монографију.
На крају, желео бих да изразим своје велико задовољство што је стручно напредовање др Почековца у хирургији дојке осим у практичном хируршком раду добило нов квалитет у објављивању још једне књиге.
Проф др сци.мед. Драган Радовановић
Хируршки препарати оперисаних пацијената до сада нису били у потпуности доступни стручној јавности, али се овом књигом добија квалитет више у сагледавању различитих хируршких приступа и макроскопског изгледа различитих форми тумора.
Значајан је напор који су аутори уложили да се овако широка и сложена материја обради и сажме у једно стручно издање, пратећи савремене светске токове у овој области...
Ова монографија користиће свима који се баве или намеравају да се баве не само дијагностиком, већ и хируршким методама лечења..."

Проф др Драгана Богдановић