"Сагледавајући монографију „Атлас онкопластичне хирургије дојке“ аутора др Милоша Почековца може да се закључи да се ради о веома стручној и богато илустрованој публикацији која је пре свега намењена онкохирурзима али и свим лекарима који се баве патологијом дојке."

Проф др Драган Радовановић, Проф др Бобан Ђорђевић