"Публикација „Атлас хирургије тумора дојке“ је заправо наставак рада произашлог из академских специјалистичких студија др Милоша Почековца који је у њему на изванредан начин обрадио место и улогу поштедних операција индикованих карциномом дојке у односу на радикалне оперативне захвате."

Проф др сци мед Драган Радовановић