Регионална - блок анестезија
у хирургији дојке

Ана Дорник

Др Немања Димић

Прим др Милош Почековац

је најбезбеднија и најоптималнија техника, не само за краткорочни исход (периоперативни период) већ и за дугорочни исход (рецидив).

Бол као фактор ризика за настанак рецидива:

 • супресија имуног система
 • активација неуроендокриног система
 • активација симпатикуса
 • активација хипоталамо-хипофизо-адреналне осовине
 • повећање концетрације β-ендорфина као имуносупресива

Анестезиолошке технике у хирургији дојке:

 • Општа анестезија
 • Регионална анестезија

      * торакална епидурална анестезија
      * инфилтрација локалним анестетиком
      * интеркостални блокови
      * паравертебрални блок
      * интерфасцијални блокови

Интерфацијални блокови:

 • PECS 1 i 2
 • Serratus anterior plane block
 • Erector spinae plane block
 • Pecto intercostal facial block
 • Transversus thoracic plane block

Предности регионалне анестезије, kраткорочни исход:

 • Периоперативна аналгезија
 • Смањена потреба за опоидима
 • Смањен ризик од постоперативног повраћања
 • Смањен ризик од пулмолошких компликација
 • Смањење хроничног и фантомског бола након операције
 • Смањен број дана проведених у болници (one day surgery)

Дугорочни исход-смањује прогресију туморских ћелија:

 • смањењем “хируршког” стреса
 • добром контролом бола
 • смањено коришћење опоида
 • директно дејство локалних анестетика на миграцију туморских ћелија

Лидокаин и бупивакаин индукују апоптозу туморских ћелија дојке-идеални за инфилтрацију.

УКОЛИКО ПРИМЕТИТЕ БИЛО КАКВУ ПРОМЕНУ НА ДОЈКАМА ОБАВЕЗНО СЕ ЈАВИТЕ СВОМ ЛЕКАРУ!!!
САМОПРЕГЛЕД ДОЈКИ НИЈЕ ЗАМЕНА ЗА ОДЛАЗАК ОНКОХИРУРГУ И РАДИОЛОГУ КОЈИ ОБАВЉА УЛТРАЗВУК ДОЈКИ И МАМОГРАФИЈУ!!!