Радиотерапија код карцинома дојке
први део

При. др сци.мед. Јасмина Младеновић

Прим др Милош Почековац

     Радиотерапија или зрачење се користи у лечењу карцинома дојке где се примењује јонизујуће зрачење уз помоћ X-зрака и честица великих енергија.

     Модерна радиотерапија карцинома дојке спроводи се на мегаволтажним апаратима-линеарним акцелераторима, чиме је омогућено постизање оптималне прецизности и хомогеног озрачивања циљног волумена уз максималну поштеду околних здравих структура превенствено срца и плућа. Радиотерапија се примењује након операције карцинома дојке, а код локално узнапредовалог тумора, радиотерапија се примењује у комбинацији са хирургијом и системском терапијом (хемиотерапија, хормонска терапија). Почетна терапија код локално одмаклог карцинома дојке је хемиотерапија док се радиотерапија може да се спроведе у случају позитивног одговора на неадјувантну (преоперативну) хемиотерапију и учињену мастектомију или у случају изостанка одговора на хемиотерапију и неоперабилности тумора као преоперативна или радикална радиотерапија.

     Циљ постоперативне радиотерапије јесте да се постигне боље локално дејство и продужи време преживљавања без рецидива болести. После учињене радикалне мастектомије, код високоризичних болесница спроводи се зрачна терапија зида грудног коша и регионалних лимфних структура, а у зависности од патохистолошког налаза материјала одстрањене дојке и лимфних чворова у пазуху.

     Постоперативна радиотерапија, после поштедне хируршке операције, смањује појаву локалног рецидива тумора. Резултат иницијалног третмана дукталног карцинома ин ситу конзервативним хируршким приступом и постоперативном радиотерапијом даје високе проценте свеукупног времена преживљавања, као и времена преживљавања без рецидива болести. Петогодишње преживљавање 98–100 %. Ризик за појаву локалног рецидива тумора је 0–4 % за 5 година.
Постоперативна радиотерапија након поштедне операције инвазивног карцинома дојке, подразумева зрачну терапију преосталог ткива дојке која се спроводи увек, док се регионални лимфни чворови зраче само у посебним случајевима када је повећан ризик за појаву релапса-поновног настанка болести.

     Дојка се зрачи дозом од 50 Gy у 25 фракција ( 5 недеља). Поред тога у одређеним случајевима додаје се буст – додатна доза на лежиште тумора са TD 10-16 Gy у 5-8 фракција. Додатна доза се препоручује код пацијенткиња млађих од 50 година и са високим (III) градусом тумора, као и код пацијенткиња старијих од 50 година а које имају повећан ризикза појаву локалног рецидива болести.

     Препорука је да се радиотерапија примени унутар 8 недеља од учињене операције.

УКОЛИКО ПРИМЕТИТЕ БИЛО КАКВУ ПРОМЕНУ НА ДОЈКАМА ОБАВЕЗНО СЕ ЈАВИТЕ СВОМ ЛЕКАРУ!!!
САМОПРЕГЛЕД ДОЈКИ НИЈЕ ЗАМЕНА ЗА ОДЛАЗАК ОНКОХИРУРГУ И РАДИОЛОГУ КОЈИ ОБАВЉА УЛТРАЗВУК ДОЈКИ И МАМОГРАФИЈУ!!!