Хемиотерапија, хормонска терапија и биолошка терапија

Др Ивана Минић

Прим др Милош Почековац

    Системска терапија код карцинома дојке обухвата хемиотерапију, хормонску терапију и биолошку или циљану терапију.

ХЕМИОТЕРАПИЈА

    Примена адјувантне – преоперативне хемиотерапије има за циљ да цитостатским дејством на евентуалне микрометастазе смањи ризик од претпостављеног ризика за релапс болести. Индивидуални ризик за релапс болести одређује се сврставањем појединачног болесника у једну од прогностичких група.  Стога је неопходно да се код сваког појединачног пацијента са раним карциномом дојке патохистолошким и клиничким методама одреде сви прогностички параметри: стандардна хистопатолошка анализа, величина, тип и градус тумора, васкуларна инвазија, захваћеност и број захваћених аксиларних лимфатика, рецептори за естроген и прогестерон, HER2 статус, као и старост пацијента и менструални статус. Адјувантна хемиотерапија се препоручује код болесница са умереним, и нарочито код оних са високим ризиком од релапса болести. Од десетак хемиотерапијских режима који се најчешће примењују у адјувантној терапији, они који садрже антрациклине -АС се препоручују код болесница са високим ризиком, нарочито уколико постоји HER2 оверекспресија или амплификација. Оптимална дужина адјувантне хемиотерапије није у потпуности испитана, али се најчешће примењује током 6 до 8 циклуса, односо траје 18-24 недеље. Краћа примена 12-16 недеља може бити погодна за старије болеснице. Примена таксана препоручује се код болесница са нодус позитивним туморима, а нарочито оних које припадају категорији високог ризика.

ХОРМОНСКА ТЕРАПИЈА

Пременопаузне жене

     Жене са позитивним стероидним рецепторима естрогеном и прогестероном ER+ и/или PR+ треба да добијају тамоксифен током 5 година.

Постменопаузне жене

     Све жене са позитивним стероидним рецепторима ER+ и/или PR+ треба да добијају: 5 година ТАМ, 2-3 године ТАМ → потом инхибитор ароматазе до 5 година од започињања адјувантне хормонске терапије, или инхибитор ароматазе 5 година. Жене са нодус позитивним карциномом дојке које су завршиле петогодишње адјувантно лечење тамоксифеном, са великим ризиком од релапса болести могу наставити лечење инхибиторима ароматазе још 5 година укупно 10 година од започињања адјувантне хемиотерапије.

БИОЛОШКА ИЛИ ЦИЉАНА ТЕРАПИЈА

     Код 20 – 30% у свету, а код нас код око15% карцинома дојке присутан је туморски поремећај: повећана синтеза протеина HER2 рецептора на површини ћелије и/или амплификација HER2 гена у једру. Присуство HER2 рецептора на површини туморске ћелије се одређује имунохистохемисјком методом и изражава као 0, 1+, 2+ и 3+. HER2 позитивним карциномом дојке сматра се резултат означен IHH 3+ више од 30% туморских ћелија показује хомогено и интензивно бојење ћелијске мембране. HER2 резултат означен IHH 2+ представља туморе чији HER2 статус је непоуздан, што захтева ретестирање CISH или FISH методом. Тиме се одређује да ли постоји амплификација HER2 гена, чије присуство значи HER2 позитивни статус. Код ER+ и/или PR+, и HER2 + пацијената, адјувантни Херцептин и адјувантна хормонска терапија примењују се конкомитантно.

Текст преузет са сајта “Шира верзија водича за дијагностиковање и лечење рака дојке“.

УКОЛИКО ПРИМЕТИТЕ БИЛО КАКВУ ПРОМЕНУ НА ДОЈКАМА ОБАВЕЗНО СЕ ЈАВИТЕ СВОМ ЛЕКАРУ!!!
САМОПРЕГЛЕД ДОЈКИ НИЈЕ ЗАМЕНА ЗА ОДЛАЗАК ОНКОХИРУРГУ И РАДИОЛОГУ КОЈИ ОБАВЉА УЛТРАЗВУК ДОЈКИ И МАМОГРАФИЈУ!!!