Мастектомија

Прим др Милош Почековац

Шта је мастектомија?

Мастектомија је комплетно уклањање ткива дојке.

Које врсте мастектомије постоје?

  • Проста мастектомија
  • Радикална мастектомија
  • Модификована радикална мастектомија
  • Мастектомија са очувањем коже (Skin sparing mastectomy)
  • Мастектомија са очувањем коже и брадавице (Nipple sparing mastectomy)

Шта је проста масектомија?

    Проста мастектомија је комплетно уклањање ткива дојке уз очување пекторалних мишића и лимфних чворова пазуха.

Како се изводи?

    Проста мастектомија се изводи код мултиплих карцинома ин ситу или код особа које су под ризиком за настанак карцинома дојке у сврху превентиве тзв. профилактичка мастектомија.

Шта је радикална мастектомија?

    Радикална мастектомија се раније користила због карцинома дојке када се отклоњена цела дојка, сви лимфни чворови у пазуху, тзв. сва три спрата лимфних чворова у пазуху, као и пекторални мишићи.

Како се изводи?

    Данас се ретко иводи ова врста операције, осим у случају када тумор захвата пекторалне мишиће испод дојке.

Шта је модификована радикална мастектомија?

    Модификованом радикалном мастектомијом отклања се цела дојка, “први” и “други” спрат лимфних чворова у пазуху, уз очување пекторалних мишића.”

Како се изводи?

    У одмаклом стадијуму карцинома дојке.

    Уколико је несразмеран однос величине тумора са величином дојке.

    Бројни малигни тумори у  дојци.

    Претходно зрачење на грудном кошу/дојци или друге контраиндикација за радиотерапију.

    Жеља пацијенткиње за мастектомијом.

Шта је мастектомија која штеди кожу (Skin sparing mastectomy)?

    Овом операцијом уклања се комплетно ткиво дојке заједно са брадавицом и ареолом али уз очување коже.

Када се изводи?

    Мастектомија која штеди кожу може се извести као “једноставна” или “тотална” мастектомија или као модификована радикална мастектомија како би се кожи омогућила хитна реконструкција.

    Код већине жена може се извести ова операција, али се не изводи уколико се не ради одмах реконсктрукција дојке.

    Не сме се  извршити мастектомија која штеди кожу код инфламаторног карцинома дојке.

Шта је мастектомија која штеди кожу и брадавицу (Nipple sparing mastectomy)?

    Током ове операције уклања се комплетно ткиво дојке уз очување коже и брадавице.

Када се изводи (Nipple sparing mastectomy)?

    Током година проширивале су се индикација за ову врсту мастектомије тако да је данас једина контраиндикација инфламаторни карцином дојке.