DUCTAL CARCINOMA IN SITU-DCIS - радиолог

Проф. др Драгана Богдановић-Стојановић

Прим. др Милош Почековац

 • Традиоционално карциноми ин ситу представљају преинвазивну форму лезије са различитим хистолошким типовима: интрадукталне лобуларне или папиларне форме.
 • 30-60% постаје инвазивно (унутар 10 година)
 • Светска здравствена организација (WHО) 2003. је поделила све пролиферативне интрадукталне лезије у неколико развојних типова:
  • типична дуктална хиперплазија (УДХ)
  • атипична дуктална хиперплазија (АДХ)
  • дуктални карцином ин ситу (ДЦИС)

DCIS

 • low grade (G1)
 • intermediate grade (G2)
 • high grade (G3)

DCIS - мамографија

 • 90% се демонстрира микрокалцификацијама
 • као нарушена архитектоника
 • СЕНЗИТИВНОСТ МАМОГРАФИЈЕ ЈЕ 56-95%

DCIS - ултразвук

 • Само ултразвучни апарати са високофреквентним сондама могу детектовати микрокалцификације које накнадно морају да се дефинишу мамографски.

DCIS - МР мамографија

 • Детекција ДЦИС директно зависи од степена диференцијације лезије као и од искуства радиолога.