„GRANULAR CELL“ тумор дојке

Др Мерима Горан

    Овај тумор први пут је описао Абрикософ 1926. године као “granular cell миобластом”, па је по њему и добио назив Абрикософ тумор. Касније је имунохистохемијским анализама показано да је овај тумор највероватније порекла Шванових ћелија. Порекло овог тумора и даље је недовољно разјашњено али експресија Ц100 протеина фаворизује теорију о неуроектодермалном пореклу.

    Најчешћа локализација на којој се овај тумор јавља је језик, а може се развити у било ком меком ткиву, и може бити мултифокалан. Око 5-6% ових тумора је локализовано у дојци. Обично се јавља код пременопаузалних жена, чешће црнкиња. Описан је и код мушкараца, али изузетно ретко.

    Најчешћа локализација у дојци је горњи унутрашњи квадрант, претпоставља се због богате сензорне инервације кова потиче од грана супраклавикуларних нерава.

    Клинички се презентује као чврста, мобилна, безболна маса у дојци, која је најчешће солитарна, али може бити мултифокална. Овај тумор најчешће имитира карцином дојке И то не само клинички већ и ултразвучно и мамографски. Ултразвучно се приказује као солидна маса са постериорним сигналом, а мамографски може да се презентује као стелатна сенка обично без микрокалцификација.

    Хистолошки осим чисто бенигних лезија, ови тумори могу бити атипични, али су могући и малигни granular cell тумори и то изузетно ретко. Описано је само неколико случајева.

    Следеће карактеристике побуђују сумњу на малигну природу ових тумора: хетерогени сигнал на МР прегледу дојки, регионална лимфаденопатија, тумори већи од 5 цм или нагли раст промене која је присутна дужи временски период, И инфилтрација околног везивног ткива.

    Терапија је хируршка, ексцизија тумора до у здраво. Рецидиви су могући код малигних гранулар целл тумора, када је и обим хирургије примерен стадијуму болести уз одговарајуће адјувантно лечење.