Радиолог

Карциноми ин ситу представљају преинвазивну форму лезије са различитим хистолошким типовима: интрадукталне лобуларне или папиларне форме.

даље

Патолог

Ин ситу – ограничени на ниво дуктуса или лобулуса, тј. без инвазије околног ткива дојке.

даље

Хирург

Карциноми ин ситу представљају неинвазивну форму који се ограничава на канал (дуктус) или режањ дојке.

даље