Шта је миофибробластом дојке?

Др Мерима Горан

    То је редак бенигни мезенхимални тумор дојке порекла ћелија строме (миофибробласта). Први пут је описан од стране Wargotz-a и сар. 1987. године. Чини мање од 1% свих бенигних тумора дојке. То је тумор вретенастих ћелија.

    Често се користи и термин миогени стромални тумор иако не припада правим лејомиомима, али показује експресију миогених маркера на површини туморских ћелија (виментин, ЦД 34). Клинички се презентује као солидна, чврста, безболна, покретна и спорорастућа туморска маса. Хистолишки је описано више варијанти овог тумора: класични, целуларни, липоматозни, фиброзни, епителоидни, миксоидни, инфилтративни.

    Диференцијално дијагностички у обзир долазе друге бенигне промене у дојци, клинички најчешће фиброаденоми и хамартоми, а хистолошки друге лезије типа вретенастих ћелија, у зависносности од хистолошке варијанте чак и лобуларни инвазивни карцином или метапластични карцином.

Како се открива?

    Ултразвучно се приказује као јасно ограничена, хомогена, хипоехогена маса. С обзиром да на имиџинг методама нема специфичних знакова који би указивали на присуство овог тумора тачна дијагноза се поставља хистолошки, биопсијом или након хируршке ексцизије.

Како се лечи?

    Терапија избора је хируршка ексцизија тумора. Уколико се тумор уклони у целости, не долази до појаве рецидива.