Инвазивни карциноми дојке - извештај патолога

Др сци. мед. Зорка Миловановић

Прим. др Милош Почековац

ИНВАЗИВНИ КАРЦИНОМИ

Малигне ћелије стимулишу раст околног везива- лакша детекција и палпација.

Дуктални карцином (“No speial type” – 75%),
експресија протеина Е-Cadherin+
Аденокарциноми

Лобуларни карцином (10%), Е-Cadherin-

Различити хистолошки типови
Билатерални, мултицентрични- Овај тип карцинома тешко је детектовати на мамографији-нема изразите пролиферације ткива.

Други типови карцинома дојке

  • Медуларни карцином (2-10%), јасно ограничен, инфалтрација Т-лимфоцита.
  • Муцинозни (колоидни) карцином (2%, старије особе, ретко метастазира).
  • Тубуларни карцином (6%, удружен са дукталним карциномом ин ситу- DCIS или лобуларним карциномом ин ситу-LCIS.

Диференцијално дијагностички бенигне склерозирајуће лезије, одлична прогноза.

  • Метапластични карцином (1%, adeno ca, вретенаста, хондроидна, коштана, сквамозна диференцијација.
  • Метастатски тумори у дојци- лимфоими/леукемија, маланоми, са плућа, желудца, оваријума.