Остале књиге др Почековца

АТЛАС ГИНЕКОЛОШКИХ ОПЕРАЦИЈА

Петар Почековац
Маја Почековац
Милош Почековац

   После веома успелог и веома добро оцењеног и прихваћеног Атласа гинеколошких операција појављује се природно, дело Атласа акушерских операција које представља наставак започетког обимног рада да се у домену гинекологије и акушерства на прегледан и приступачан начин успелим цртежима и шемама представе све операције и интервенције. На нашем језику нема сличне књиге. У таквој ситуацији, када се перманентно осећа потреба за једном оваквом књигом појављује се ово дело др Почековца.

    Свака од оперативних акушерских интервенција и операција представљена је са по неколико цртежа. Сваки од ових цртежа показује поступност: прво се графички приказује прилаз, а затим сама операција по њеним фазама и на крају изглед оперативног поља после завршене интервенције. Цртежи су шематски, али су толико верни и успели да читалац ако је лекар који се бави оперативом често препознаје на цртежу ситуацију коју веома често види у току интервенције на операционом столу. У томе је основни квалитет овог Атласа. Још један посебан квалитет ове књиге је пропратни текст: веома језгровит, јасан, високе стручности и познавања сваке од ових операција. Тај текст је увек на истој страници на којој се налази и цртеж и то је од изузетног значаја. Гледајући слику читалац пред собом има и текст. То је онај најповољнији начин да се Атлас оптимално и са лакоћом користи. Избор операција и њихово тумачење су савремени и актуелни. У књизи су представљене пре свега операције без којих се савременп акушерство не може замислити. То су оне операције које акушер примењује свакодневно, али су обухваћене и оне које се раде у изванредним и ретким ситуацијама. И те су операције тако приказане да их акушер који их први пут примењује може лако и без тешкоће коректно обавити као да их је више пута радио. Посебну вредност ове књиге чини чињеница даје и аутор текста и аутор цртежа афирмисани акушер, модерних погледа, широких видика и стручан и компетентан стручњак који све ове интервенције и сам са успехом ради. Из те чињенице проистиче и прецизност цртежа, поступност и јасност у излагању и представљању цртежима оперативних захвата.