Остале књиге др Почековца

АТЛАС РАДИКАЛНИХ ОПЕРАЦИЈА У ГИНЕКОЛОГИЈИ

Петар Почековац
Милош Почековац

Атлас представља обогаћивање малобројне литературе на нашем језику из области оперативне гинекологије, док атлас радикалних операција уопште не постоји. У овом веку визуалне цивилизације неопходно је овако важну материју представити са  што више слика. Атлас приказује најчешће радикалне операције у гинекологији. Операције су приказане комбинацијом оригиналних фотографија и цртежа док су остале илустроване само цртежима. Операције приказане само фотографијама су недовољно јасне тако да пратећи цртежи, лишени непотребних детаља, прецизније приказују ток операције. И поред неопходне потребе постојања одговарајућих атласа добра гинеколошка хирургија и добра хируршка техника могу се развијати само за операционом столом у операционој сали.