Остале књиге др Почековца

ФИБРОАДЕНОМИ И ЦИСТЕ ДОЈКЕ

Сава Стајић
Милош Почековац

   Фиброаденоми и цисте дојки најчешћа су бенигна патологија у нашој пракси. Ове промене нису до сада у нашој стручној литератури значајно и комплетно обрађене. Због тога је од посебног значаја појава овакве монографије која обрађује не само клинички и дијагностички аспект бенигне патологије, већ по први пут даје и хируршки приступ, укључујући обраду интервентних радиолошких метода, кор биопсије и пункције ових промена.

    Значајан је напор који су аутори уложили да се овако широка и сложена материја обради и сажме у једно стручно издање, пратећи савремене светске токове у овој области , као и уз навођење литературних података најновијих издања.

    Композиција књиге где текст прате илустрације у сликама омогућавају читаоцу лако праћење и разумевање текста. Уверен сам да ће због овог квалитета ова монографија бити део едукативне литературе за специјалисте различитих грана медицине, у првом реду радиологе, онкологе и хирурге.

    Прво поглавље монографије обрађује све аспекте дијагностике, лечења и скрининга фиброаденома. Кроз делове поглавља као што су етиологија и фактори ризика за настанак, поделе, дијагностика, модалитети хируршког лечења, рецидиви и ризици настанка карцинома, изнета је целовита слика фиброаденома укључујући и закључне препоруке лечења и праћења.

    Друго поглавље се бави цистама дојки. Ова тема је као и претходна, кроз добро структурисане делове поглавља који обрађују све аспекте циста од етиологије и подела, преко детаљне дијагностике и прегледа свих модалитета лечења је веома свеоубхватно изнета. Посебан квалитет је детаљна обрада не само хируршког начина лечења већ и инвазивне методе које спроводе интервентни радиолози.

    У трећем поглавњу је веома илустративно изнета БИ РАДС класификација, која је веома корисна за лекаре практичаре.

    У четвртом поглављу изнети су сви аспекти перкутане биопсије промена дојки. Обрађене су све технике биопсија као и хистолошке обраде препарата.

    Сагледавајући монографију ”Фиброаденоми и цисте дојке” главних уредника др Милоша Почековца и др Саве Стајића у целини може да се  закључи да се ради о веома озбиљном стручном тексту, добро документованом који ће бити од велике користи великом броју лекара различитих поља делатности али ово издање у неким сегментима биће од користи и обичним читаоцима, пре свега због једноставности стила и приступачно обрађене материје, како би се боље упознали са врстама бенигне патологије дојки.