Остале књиге др Почековца

АТЛАС ХИРУРГИЈЕ ТУМОРА ДОЈКЕ

др Милош Почековац

   Примерено намени и наслову публикације, њен највећи део је посвећен хируршкој техници најчешће коришћених операција у хирургији тумора дојке почевши од туморектомија, преко сегментектомија до Халстедове радикалне мастектомије. Посебну вредност дају оригинални цртежи који су веома јасни и показују кључне кораке у оперативном поступку почевши од реза на кожи и поткожју до уклањања планираног опсега ткива дојке у односу на тумор до дисекције аксиле и сутуре оперативне ране.”

    Свака појава хируршког уџбеника представља значајан допринос у нашој средини, а посебно хируршког атласа који на једноставан и информативан начин олакшава важне одлуке које хирург-онколог треба да донесе при избору лечења пацијенткиња са карциномом дојке. Због свега овога хируршки атлас операција дојке од аутора др Милоша Почековца представља значајан допринос у едукацији хирурга који се баве карциномом дојке и представљаће користан део библиотеке сваког хирурга.