Остале књиге др Почековца

АТЛАС ОНКОПЛАСТИЧНЕ ХИРУРГИЈЕ ДОЈКЕ

др Милош Почековац

   Монографија „Атлас онкопластичне хирургије дојке“ аутора др Милоша Почековца се бави проблемима са којима се свакодневно сусрећу онкохирурзи али и пластични и реконструктивни хирурзи. Значај ове монографије је у томе што до сада није у нашој литератури обрађена онкопластична хирургија кроз богату илустрацију. Посебна вредност ове књиге је у ориганалним цртежима који веома јасно и едукативно показују „корак по корак“ оперативну технику која се примењују код малигних тумора дојке различите локализације.

    Ова публикација је урађена на 150 страна, са 120 цртежа и 27 литературних референци. У првом поглављу се говори о селекцији пацијенткиња за онкопластичну хирургију као и о основним анатомским структурама дојки. Друго поглавље говори и илуструје оперативне технике код лезија локализованих у горњој половини дојке и ретроареоларно, треће код лезија у доњој половини дојке, а четврто код карцинома локализованим у било ком сегменту дојке. Сагледавајући монографију „Атлас онкопластичне хирургије дојке“ аутора др Милоша Почековца може да се закључи да се ради о веома стручној и богато илустрованој публикацији која је пре свега намењена онкохирурзима али и свим лекарима који се баве патологијом дојке.