Остале књиге др Почековца

АТЛАС ГИНЕКОЛОШКИХ ОПЕРАЦИЈА

Петар Почековац
Милош Почековац

   Овај атлас је намењен пре свега лекарима на специјализацији из гинекологије и акушерства. Он треба да послужи као допуна постојећој литератури, избегавајући понављање чињеница за које претпостављамо да су познате читаоцу, као што је припрема хирурга за операцију, припрема оперативног поља, опис положаја жене за време гинеколошких оепрација итд. и да са што више прегледних слика и са што мање речи прикаже”обичне” гинеколошке операције. Јасно је да операције описане у овом атласу нису једина метода. Приказане су само оне операције и методе које се обично користе.

    Наведено је и неколико чисто хируршких операција у оклини гениталија које би гинеколог требало да зна да уради.  На почетку књиге дате су опште напомене из анестезије и припреме жене за операцију. Преоперативна припрема и постоперативна нега су саставни делови у успеху модерне хирургије али сврха овог атласа не дозвоњава детаљна разматрања о томе.  Сви цртежи су настали као плод вишегодишњег скицирања и уобличавања са циљем да се што јасније прикажу основни принципи појединих операција. Наравно описани технички поступци варирају од аутора до аутора и разликују се у маси детаља. Један од основних проблема овакве специфичне публикације јесте број, величина и прегледност цртежа који треба да прикажу поједине фазе операције. Ствар је сваког аутора са колико ће цртежа да прикаже поједине операције да би их објаснио читаоцу. Мислимо да овакву врсту материје треба представити тако да на истој страници књиге, кратак текст само прати цртеже који поступно илуструју поједине фазе операције, а не да опширни текст покрије одсуство илустрација. У сваком случају операције се не могу научити из књига-