ФИБРОАДЕНОМИ И ЦИСТЕ ДОЈКЕ

    Монографија “Фиброаденоми и цисте дојки” уредника др Милоша Почековца и др Саве Стајића се бави интересантном и веома честом патологијом у свакодневној пракси више медицинских специјалности.

Више о овој књизи →

    Монографија „Атлас онкопластичне хирургије дојке“ аутора др Милоша Почековца се бави проблемима са којима се свакодневно сусрећу онкохирурзи али и пластични и реконструктивни хирурзи.

Више о овој књизи →

    “Примерено намени и наслову публикације, њен највећи део је посвећен хируршкој техници најчешће коришћених операција у хирургији тумора дојке почевши од туморектомија, преко …

Више о овој књизи →

    Атлас представља обогаћивање малобројне литературе на нашем језику из области оперативне гинекологије, док атлас радикалних операција уопште не постоји. У овом веку визуалне цивилизације неопходно је овако важну материју представити са  што више слика.

Више о овој књизи →

    Овај атлас је намењен пре свега лекарима на специјализацији из гинекологије и акушерства. Он треба да послужи као допуна постојећој литератури, избегавајући понављање чињеница за које претпостављамо да су познате читаоцу, као што је припрема хирурга за операцију, припрема оперативног поља, опис …

Више о овој књизи →

 Писац овог дела је већ реномирани стручњак из области оперативне гинекологије и акушерства. Поред веома широке опште медицинске културе и познавања своје уже струке гинекологије и акушерства,Доц др сци. мед. Петар Почековац је и човек са изузетним способностима да цртежом репродукује

Више о овој књизи →